Tervetuloa

Tärkeä tiedote huoltajille! Sama tiedote löytyy Päikystä sekä ryhmien eteisien ilmoitustauluilta.

Koskenmäen päiväkodin toiminta loppuu hyvin todennäköisesti tulevan kesän alussa 31.5.2018 tai lapsimäärästä riippuen juhannukseen mennessä.

Siirtohakemuksen voi tehdä jo nyt sähköisesti toivomaanne päiväkotiin Nokian kaupungin sivuilla, Kasvatus- ja opetus, varhaiskasvatus, sähköinen asiointi, uudet asiakkaat: sähköinen hakemus.

Aloitus toiveeksi voi laittaa 1.6.18.

Varhaiskasvatusyksiköiden johtajat ja me kartoitamme siten lähempänä kesää päivystyskyselyn yhteydessä, että milloin pysyvät siirrot sitten tapahtuvat. Tähän vaikuttaa lapsimäärät nykyisissä päiväkodeissa. Tästä tulee lähempänä teille tiedote.

Kevättalvella on sitten vielä erikseen esiopetushaku tuleville esiopilaille. Tämä on lakisääteinen ja vaikka teette nyt siirtotoiveen, niin silti uudelle esioppilaalle pitää hakea paikkaa vielä keväällä esiopetushaun yhteydessä.

Nykyisten esioppilaiden, joilla on myös lisänä varhaiskasvatusta/hoitoa pitää irtisanoa kirjallisesti paikkansa ennen koulun aloitusta. Jos esioppilaat tarvitsevat hoitoa 1.6.18 alkaen, niin silloin pitää tehdä uusi hoitoaikasopimus, koska kesäaikana ei ole esiopetusta ja maksullinen hoito lisääntyy.

Vielä kuitenkin jatkamme toimintaamme täällä täydellä sykkeellä ja nauttien syksystä sekä tulevasta talvesta!

Ystävällisin terveisin

 

Virpi Sipilä

Varhaiskasvatusyksikön johtaja

Koskenmäen päiväkoti

p.044 9061203


Huoltajat, tarkistakaa, että Päikky-ohjelmassa olevat yhteystietonne, esim. sähköposti ja puhelinnumero, ovat ajan tasalla.

Huomio Huoltajat!
Käykää Päikyssä säännöllisesti, koska tärkeä tiedottaminen tapahtuu tämän ohjelman kautta